Johdon valmennus DISC-työkalua käyttäen

Usein ajatellaan, että tietyntyyliset ihmiset ovat luonnostaan parempia johtajia. Johtajan työ on kuitenkin työ siinä missä mikä tahansa muukin: sen voi oppia, ja siinä voi kehittyä.

Parhaat johtajat ovat yleensä hyviä ihmistuntijoita, joilla on myös hyvät vuorovaikutustaidot. He käyttävät työssään menetelmiä, jotka tuovat parhaan tuloksen. He haluavat kehittyä ihmisinä ja työssään.

Muna vai kanan valmennuksissa johtoryhmät ja yksittäiset esihenkilöt pääsevät kehittymään johtajina, saavat täsmätietoa omasta johtamistyylistään, ryhmän johtamiskulttuurista ja johdettavistaan, ja konkreettisen työkalun kehittymisensä tueksi.

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teille sopiva kokonaisuus!

Ira Koivu, VTM viestintäasiantuntija
& sertifioitu DISC -valmentaja

Johtamisvalmennus tukee ja auttaa johtajia kehittymään

 • Suomalaisissa organisaatioissa valtaosa (n. 80 %) työntekijöistä ei ole sitoutuneita työpaikkaansa.  
 • Työantajaa aktiivisesti vastustavia on yhtä paljon kuin niitä, jotka ovat sitoutuneita.
 • Suomen parhaissa organisaatioissa on 10 sitoutunutta työntekijää yhtä aktiivisesti vastustavaa kohti.
  – Gallup state of the global workplace 2017

 • Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että työntekijät tiedostavat työnantajan tavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Sitoutunut työntekijä kantaa vastuuta omasta ja työyhteisönsä menestyksestä.
 • Ei-sitoutunut työntekijä lähinnä kuluttaa aikaa työpaikalla ja tekee sen, mikä on pakko.
 • Aktiivisesti vastustavat työntekijät vastustavat työnantajaansa ja yhteistä tavoitetta, ja yllyttävät muita mukaan taistoon. Aktiivisesti vastustavat myös puhuvat pahaa työpaikastaan.

  Hyvällä johtamisella aktiivisesti vastustavasta työntekijästä saattaa tulla se kaikkein lojaalein ja tuotteliain työntekijä.

DISC- Work of Leaders -valmennuslupaus: sitoutuneiden määrä voidaan nostaa 1,5 kertaiseksi puolessa vuodessa. Aktiivisesti vastustavien määrä puolittuu samassa ajassa.

Tutkitusti tärkein yksittäinen työsuoritukseen vaikuttava tekijä on henkilön suhde lähimpään esihenkilöönsä.

 

 

Tunnistatko tiimin tyypit?

Katso videolta, miten eri tyylit reagoivat muutokseen:

Muna vai kanan DISC® -valmennuksen tuloslupaus

Valmennuksen jälkeen osallistujat:

 • Tiedostavat oman johtamistyylinsä, sen vahvuudet ja kehittämiskohteet.
 • Tiedostavat, miten muut näkevät ja tulkitsevat oman johtamistyylin.
 • Kehittyvät johtajina & esimiehinä.
 • Saavat työkaluja erilaisten ihmisten johtamiseen.
 • Ymmärtävät paremmin itseään ja kollegoitaan, ja sen myötä osaavat motivoida ja sitouttaa tiimin eri jäsenet tavoitteeseen.
 • Saavat työkaluja kehittävään ja luottamusta vahvistavaan dialogiin.
 • Saavat mukaansa aineiston, josta voi myöhemmin muistuttaa mieleen opittuja asioita ja jonka avulla voi soveltaa käytäntöön oppimaansa.
 • Ryhmä saa pääsyn myeverythingdisc.com-työtilaan, jossa he voivat tehdä rajattomasti vertailuraportteja ryhmän jäsenten kesken.

Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teille sopiva valmennuspaketti!

VTM Ira Koivu, Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy

DISC-sertifioitu valmentaja

Ota yhteyttä:

+358 40 487 1118

info@munavaikana.fi

Mikä DISC®?

Maailmanlaajuisesti käytössä oleva ja kattavasti validoitu DISC on ainutlaatuinen vuorovaikutustyökalu, jolla voidaan tuoda käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän työelämän tarpeisiin.

DISCin avulla voidaan kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista ja sillä saadaan täsmätietoa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseksi.

DISC vuorovaikutustyökalun historia juontuu sveitsiläisen psykiatrin, Carl Jungin (1875-1961) persoonallisuustyyppiteoriaan.

Nykyään tunnetun DISCin teoria muodostui vuonna 1928, jolloin William Moulton Marston julkaisi teoksen  Emotions of Normal People. Marston esitteli tutkimuksessaan neljä persoonallisuustyyppiä: Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance, jotka ovat yhä käytössä DISC-analyysissä.

1940 Walter Clark vei Marstonin teorian uudelle tasolle ja kehitti ensimmäisen DISC-profiilin.

1994 syntyi Wiley DISC Classic. 2010 julkaisiin DISCin III sukupolvi, Everything DISC, joka hyödyntää psykometriikan uusimpia menetelmiä: adaptiivista mittausmenetelmää ja kehittyneitä algoritmeja.

 

 

Everything DISCin maailmanlaajuiset oikeudet omistaa johtava akateeminen kustannustalo, Wiley. Järjestelmän teoreettinen viitekehys ja tieteellinen tutkimustausta löytyvät teoksesta Everything DISC  manual.  
DISC on yksi käytetyimmistä vuorovaikutustyökaluista maailmalla. DISC on konkreettinen ja luotettavasti validoitu työkalu, jonka avulla voidaan kehittää yksilöitä ja vahvistaa työyhteisöjä ja tiimejä.

DISC®-profiilien yleisimmät käyttöalueet ovat johtamisen ja henkilöstön kehittäminen, rekrytointi ja henkilökohtainen coaching.

Kuvassa esimerkki henkilökohtaisesta johtajuusprofiilista.

Johdon valmennukset

ESIHENKILÖILLE, JOHTAJILLE, JOHTORYHMILLE

2 x 3,5 h sessiota

TAI

3 x 2 h sessiota

Johdon valmennuksissa pureudutaan

 • Johtamisen tutkitusti parhaisiin käytäntöihin.
 • Johtamisen, viestinnän & toimivan vuorovaikutuksen yleisimpiin haasteisiin.
 • Henkilökohtaisiin johtamistyyleihin & ryhmän johtamiskulttuuriin.
 • Kartoituskeskustelussa määriteltyyn tavoitteeseen.

Koulutus sisältää:

 • Kartoituskeskustelun 1 h & ennakkokyselyn.
 • Koulutuksen sovitusta aihealueesta.
 • Yksilölliset johtajuus-raportit ja niiden tulkinnat.
 • Ryhmäraportin ja tulkinnan.
 • Harjoituksia, joiden avulla opittua tietoa syvennetään.
 • Koulutusmateriaalit.
 • Pääsyn online-palveluun, jossa on mahdollista tehdä rajattomasti vertailuraportteja oman tiimin tai johtoryhmän kesken.

HINTA

 2500 €/ryhmä 

Hintaan lisätään arvonlisävero & DISC -analyysin hinta /osallistuja

 

YKSILÖVALMENNUS JOHTAJILLE JA ESIHENKILÖILLE

3 x 2 h

Koulutus sisältää:

 • Kartoituskeskustelun 1 h
 • Koulutuksen (6 h) räätälöidystä aihealueesta
 • Yksilöllisen DISC Work of Leaders (WOL) -johtamisprofiilin  ja sen tulkinnan
 • Harjoituksia, joiden avulla opittua tietoa syvennetään
 • Aineiston, josta voi myöhemmin muistuttaa mieleen opittuja asioita ja jonka avulla voi soveltaa käytäntöön oppimaansa

HINTA

Yksilövalmennus / Henkilökohtainen coaching
3 x 2 h sessiota, yhteensä 1500 €
DISC Work of Leaders -analyysi sisältyy hintaan.

Koulutuksiin valittavat lisäaihealueet

w

Viestintä

c

Etäjohtaminen

Tiimin kehittäminen

Konfliktit

Kehityskeskustelut

Muutoksen johtaminen

Käytössä olevat työkalut

 • Everything DISC® -vuorovaikutustyökalun Työyhteisö-, Rakentava konflikti– ja Johtajuusprofiilit.
 • Dialoginen 360° – ja työhyvinvointi-kyselyt, joiden avulla voidaan mitata ja suunnitella johtamisen ja työyhteisön kehitystä, muutosta ja valmennuksesta saatua hyötyä.
 • Tarinankerronnan menetelmä (storytelling) luottamuksen vahvistamiseen ja työilmapiirin parantamiseen.
 • Mahdollisuus hevosavusteiseen käytännön harjoitteluun.

Palautetta Work of Leaders -etävalmennuksesta

”Suosittelen Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy:n Disc Work of Leaders -valmennusta. Valmennuksen sisältö oli kiinnostava ja arvostan tapaa, jolla se räätälöitiin kouluttajan toimesta juuri minun tarpeisiini, huomioiden oman taustani.

Ira Koivu on innostava ja fokusoitunut valmentaja, joka pystyy luomaan hyvän yhteyden asiakkaan kanssa, jolloin tulosten läpikäynti on nautinnollista ja sujuvaa.

Iralla on kyky tuoda esiin uusia näkökulmia ja hänen vahva viestintäosaamisensa tuo syvyyttä koulutuksen sisältöön.

Kari Heikkinen
Senior advisor,
Neuvoa Avisors Ltd

”Tästä koulutuksesta tulee olemaan todella paljon hyötyä esimiestyössä. Nyt ymmärrän mm. miksi ja miten eri tavoin ihmiset voivat ymmärtää saman viestin. Plussana vielä, että valmentaja tunnisti tyyppini ja piti koulutuksen juuri minulle sopivalla intensiteetillä. Suosittelen Muna vai Kana Oy:n Disc -valmennusta mm. tiimiesimiehille ja rekrytoijille sopivien tiimien kasaamiseen.

Jorma Ahlqvist
CTO

N

Koin, että koulutuksesta on minulle hyötyä

N

Suosittelen valmennusta & valmentajaa

Asiakkaitamme

Palautteet asiakkailta

Valmennusten yleisarvosana:



{

”Ira Koivun vetämä tiimivalmennus auttoi työyhteisöämme oivaltamaan ja ymmärtämään erilaisuuttamme, toisten kohtaamista sekä työyhteisömme vuorovaikutusta.

Päivän aikana löysimme työyhteisömme vuorovaikutuksen kannalta merkittäviä kehityskohteita, joita olemme voineet työstää eteenpäin.”

Hanna Åby
Näsinkulman Klubitalon johtaja, Sopimusvuori ry

Koulutuksen paras anti oli…

”Nyt ymmärrän, miksi tiettyjen ihmisten kanssa on ollut vaikea löytää yhteisymmärrystä.”

”Profiilien soveltaminen käytännön työelämään.”

”Työtovereita ja itseä ymmärtää nyt paremmin.”

”Työilmapiirin paraneminen.”

{

”Iran DiSC profiilien läpikäyntitilaisuus oli perusteellinen ja motivoiva. Hän oli saanut tiivistettyä asian selkeäksi ja tiiviiksi paketiksi. Suosittelen DiSC työkalua ja siihen liittyvää valmennusta kaikille aloittaville tiimeille. Yhteistyö saa näin loistava alun.”

Salla Alajoki
R&D Project Manager, Vaisala Oyj

{

”Olen aiemmin käynyt viikon kestäneissä psykologissa testeissä, ja yllätyin, että DISC-analyysin tulokset olivat lähes yksi yhteen syvällisten psykologisten tutkimusten tulosten kanssa. DISC on työkaluna helppo ja nopea. Kysymyksiin käytettyyn aikaan nähden se antaa todella monipuolisen kuvan henkilön taipumuksista, erityisesti vahvuuksista ja tavasta toimia. 

DISC-analyysin avulla voidaan syventää ymmärtämystä eri ihmisten tavasta toimia ja ajatella. Suosittelisin DISC-työkalua erityisesti työpaikan muutos- ja ristiriitatilanteisiin ja se on varmasti toimiva työkalu henkilöstön sijoittelussa uusiin työtehtäviin, työryhmien muodostamisessa ja työpaikan ilmapiirin parantamisessa.”

Yksilövalmennuksessa käynyt eläinlääkäri, 44

{

”EverythingDisc oli helppo ja nopea tehdä. Tulosraportti oli helppolukuinen ja visuaalinen. Ja ne tulokset… häkellyttävän osuvat! Kuin itse olisin ne kirjoittanut mutta jotain uuttakin tuli; vahvuuksia alueilta, joilla en niitä uskaltanut ajatella olevan. Me suomalaisethan mieluusti näemme itsessämme vain vikoja.

EverythingDisc ei kuitenkaan ole pelkkä profiilinmäärityshaastattelu, joita löytyy netistäkin, vaan se tarjoaa myös syvempää tulkintaa henkilökohtaisen profiilin motivaatio- ja stressitekijöistä sekä täsmävinkkejä niiden hallintaan. Nämä vinkit tulevat taatusti käyttöön!

Erityisen hyödyllisinä koin D,I,S ja C -tyylien esittelyt  ja strategiset neuvot, joiden avulla pystyn kohentamaan vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa muutosjohtajan työssäni. Koko tiimin profiloiminen ja liittyminen pilvipalveluun tarjoaa varmasti parhaan mahdollisen hyödyn tiimityöhön parantamalla keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.”

Paula Turunen
projektiylilääkäri K-HKS
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

100 % vastanneista koki, että koulutuksesta tulee olemaan hyötyä omassa käytännön työssä.

93 % vastanneista kertoi saaneensa koulutuksesta uutta tietoa.

93,3 % koki, että koulutus vastasi omia tarpeita.

Kouluttajana toimii VTM, viestintäkonsultti & -valmentaja Ira Koivu

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teille sopiva paketti!

   Erinomaisen inspiroiva puhuja! 😊

   Tarja Munther Avatar Tarja Munther
   14.2.2018

   Kotkot, kyllä oli asiaa!

   Isa Karlsson Avatar Isa Karlsson
   5.3.2018

   Sain luennolta hyviä vinkkejä yrityksen viestintään.

   Anna-Liisa Lötjönen Avatar Anna-Liisa Lötjönen
   5.3.2018

   Kiitos hyvästä koulutuspäivästä. Asiat esitettiin selkokielellä, helposti ymmärrettävässä muodossa. Sain täydellisesti vastetta kurssimaksulle. Voin suositella kaikille <3

   Taina Jokinen Avatar Taina Jokinen
   27.4.2018

   Ei voi antaa kuin viisi tähteä aamun luennon pohjalta. Jos ei sen pohjalta tajunnut mistä on kyse ja mikä on tärkeää, niin voihan nenä.

   Leena Tervakorpi Avatar Leena Tervakorpi
   5.3.2018

   positive review  Suosittelen👍jo pienellä vilkaisulla löydän asiantuntevaa tutkimusta, haastavia aiheita” tabuja”. Puhutaan auki kipeitä asioita. Kiitos, tutkailen enemmän 🌸

   Annu Väätäinen Avatar Annu Väätäinen
   13.9.2019

  Kuka olen?

  VTM Ira Koivu.

  Viestintäasiantuntija, valmentaja.
  Työhistoriani on mediamaailmassa (Sanoma,  Aller, Forma nyk. Bonnier) ja viestinnän johtotehtävissä kansalaisjärjestössä.

  Olen vetänyt onnistuneita uudistuksia ja muutosprosesseja niin töissä kuin omassa elämässänikin.

  Uskon mielen voimaan ja siihen, että aivoja voi treenata. Sitä vahvistamme, mihin keskitymme.

  Kenestä vain voi tulla hyvä johtaja, jos on halu kehittyä.
  Mutta kehittymiseen tarvitaan peili: toinen ihminen tai vaikka hevonen. Yksin se ei onnistu.

  Johtajan merkitys työyhteisön menestykselle on niin iso, että hänellä on suorastaan velvollisuus panostaa omaan ammattitaitoonsa.
  Myös itseohjautuvat tiimit tarvitsevat johtamistaitoja.

  Valmennuksissani opitaan mm. tunnistamaan omat ja ryhmän vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana.
  Lopullisena tavoitteena on toimiva, psykologisesti turvallinen, yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, joka voi hyvin.

  T. Ira Koivu, viestintäasiantuntija & sertifioitu DISC -valmentaja

  Kuka olen?

  VTM Ira Koivu.

  Toimittaja, viestintäasiantuntija, valmentaja.
  Työhistoriani on valtakunnallisissa mediataloissa (Sanoma, Aller, Forma nyk. Bonnier) ja viestinnän johtotehtävissä kansalaisjärjestössä.

  Olen vetänyt onnistuneita uudistuksia ja muutosprosesseja niin töissä kuin omassa elämässänikin.

  Uskon mielen voimaan ja siihen, että aivoja voi treenata. Sitä vahvistamme, mihin keskitymme.

  Kenestä vain voi tulla hyvä johtaja, jos on halu kehittyä.
  Mutta kehittymiseen tarvitaan peili: toinen ihminen tai vaikka hevonen. Yksin se ei onnistu.

  Johtajan merkitys työyhteisön menestykselle on niin iso, että hänellä on suorastaan velvollisuus panostaa omaan ammattitaitoonsa.
  Myös itseohjautuvat tiimit tarvitsevat johtamistaitoja.

  Valmennuksissani opitaan mm. tunnistamaan omat ja ryhmän vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana.
  Lopullisena tavoitteena on toimiva, psykologisesti turvallinen, yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, joka voi hyvin.

  T. Ira Koivu, viestintäasiantuntija & sertifioitu DISC -valmentaja

  Muna vai Kanan valmennuksissa on 100 % tyytyväisyystakuu:

  Jos et ole tyytyväinen valmennukseen, voit repiä laskun

  Valmentajan ajatuksia johtamisesta

  Asiakastarina: Walki Pietarsaaren työyhteisökoulutus

  Asiakastarina: Walki Pietarsaaren työyhteisökoulutus

  Elintarviketeollisuudelle pakkauksia tuottavan Walkin Groupin Pietarsaaren tehtaalla on viime aikoina ollut paljon muutoksia, ja lisää on tulossa. Tätä silmällä pitäen tuore tehtaanjohtaja Timo Lehmuskallio tilasi Muna vai kanalta työyhteisökoulutuksen Walki...

  Muutosjohtaminen ja muutosviestintä – Case Royalin punainen suklaa

  Muutosjohtaminen ja muutosviestintä – Case Royalin punainen suklaa

  KUN kysyn johtoryhmävalmennuksessa, kuka myöntää olevansa muutosvastainen, yksikään käsi ei nouse. Seuraavaksi kysyn, kuinka moni vastustaisi, jos puoliso jonain päivänä ilmoittaisi, että tänään meidän perhe ryhtyy vegaaneiksi?   Käsiä alkaa nousta. ME olemme kaikki...

  Seuraa myös:

  Pin It on Pinterest