Parhaissa organisaatioissa sitoutuneita työntekijöitä suhteessa aktiivisesti työnantajaansa vastustaviin on Suomessa 9,57:1.
Keskimääräisessä suomalaisessa organisaatiossa suhde on 1,83:1

  Gallup state of the global workplace 2017

  DISC- Work of Leaders -valmennuslupaus: sitoutuneiden määrä voidaan nostaa 1,5 kertaiseksi puolessa vuodessa.

  Aktiivisesti vastustavien määrä puolittuu samassa ajassa.

  Työntekijöiden sitoutuneisuus työhönsä keskimääräisessä suomalaisessa organisaatiossa

  Lähde: Gallup: State of the Global Workplace (2017)

  Tutkitusti tärkein yksittäinen työsuoritukseen vaikuttava tekijä on henkilön suhde lähimpään esimieheensä.

  Valmennukset

  ESIMIEHILLE, JOHTAJILLE, JOHTORYHMILLE

  2 x 3,5 h sessiota

  TAI

  Päivän valmennus (7 h)

  Sisältö:

  • Viestinnän & toimivan vuorovaikutuksen edellytykset
  • Henkilökohtaiset & Ryhmän johtamismallit
  • Johtamisen prioriteetit
  • Johtamisen parhaat käytännöt

  Koulutus sisältää:

  • Kartoituskeskustelun 1 h
  • Koulutuksen sovitusta aihealueesta
  • Yksilölliset johtajuus-raportit ja niiden tulkinnat
  • Ryhmäraportin ja tulkinnan
  • Harjoituksia, joiden avulla opittua tietoa syvennetään
  • Koulutusmateriaalit
  • Pääsyn online-palveluun, jossa on mahdollista tehdä rajattomasti vertailuraportteja oman tiimin tai johtoryhmän kesken.

  HINTA

  Päivän valmennus tai kaksi 3,5 h sessiota 2500 €/ryhmä, max 15 hlöä.

  Hintaan lisätään arvonlisävero & DISC -analyysin hinta /osallistuja

  YKSILÖVALMENNUS JOHTAJILLE JA ESIMIEHILLE

  Kolme (3) coaching-sessiota: 

  I-OSA: Minä johtajana/esimiehenä 2 h

  II-OSA: Johtamisen prioriteetit 2 h

  III-OSA: Johtamisen parhaat käytännöt 2 h

  Koulutus sisältää:

  • Kartoituskeskustelun 1 h
  • Koulutuksen sovitusta aihealueesta
  • Yksilölliset DISC johtamisprofiilit ja niiden tulkinnat
  • Harjoituksia, joiden avulla opittua tietoa syvennetään
  • Aineiston, josta voi myöhemmin muistuttaa mieleen opittuja asioita ja jonka avulla voi soveltaa käytäntöön oppimaansa.

  HINTA

  Yksilövalmennus / Henkilökohtainen coaching
  3 x 2 h sessiota, yhteensä 1500 €
  Hintaan lisätään arvonlisävero & DISC -analyysin hinta

  Muna vai kanan DISC® -valmennuksen tuloslupaus 

  Innostavan ja käytännönläheisen valmennuksen jälkeen osallistujat:

  • Tiedostavat oman johtamistyylinsä, sen vahvuudet ja kehittämiskohteet.
  • Tiedostavat, miten muut näkevät ja tulkitsevat oman vuorovaikutustyylin.
  • Oppivat mukauttamaan vuorovaikutustaan ja kommunikoimaan myös niiden kanssa, joiden kanssa vuorovaikutus on ollut haasteellisempaa. 
  • Keskittyvät vahvuuksiin ja kehittyvät esimiehinä.
  • Osaavat viedä DISC-opit ja johtamisen parhaat käytännöt omaan työhönsä.
  • Tunnistavat erilaiset vuorovaikutustyylit.
  • Ymmärtävät paremmin itseään ja kollegoitaan, ja sen myötä osaavat motivoida ja sitouttaa tiimin eri jäsenet tavoitteeseen.  
  • Jokainen saa mukaansa aineiston, josta voi myöhemmin muistuttaa mieleen opittuja asioita ja jonka avulla voi soveltaa käytäntöön oppimaansa.
  • Ryhmä saa pääsyn myeverythingdisc.com-työtilaan, jossa he voivat tehdä rajattomasti vertailuraportteja.

  Ota yhteyttä ja räätälöidään juuri teille sopiva valmennuspaketti!

  VTM Ira Koivu, Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy

  DISC-sertifioitu valmentaja

  Ota yhteyttä:

  +358 40 487 1118

  info@munavaikana.fi

  Koulutuksiin valittavat lisäaihealueet

  w

  Esimiesviestintä

  c

  Johtamisen kehittäminen

  Tiimin kehittäminen

  Konfliktit

  Organisaation kehittäminen

  Muutoksen johtaminen

  Käytössä olevat työkalut

  • Everything DISC® -vuorovaikutustyökalun Työyhteisö-, Rakentava konflikti– ja Johtajuusprofiilit.
  • 360° – ja työhyvinvointi-kyselyt, joiden avulla voidaan mitata ja suunnitella johtamisen ja työyhteisön kehitystä, muutosta ja valmennuksesta saatua hyötyä.
  • Tarinankerronnan menetelmä (storytelling) luottamuksen vahvistamiseen ja työilmapiirin parantamiseen.
  • Mahdollisuus hevosavusteiseen käytännön harjoitteluun.

  Asiakaspalaute: Neste Oyj

  Neste Oyj:n Operointi-, osaaminen ja resurssit -tiimille tilattiin Viestintä & Tiimi -valmennuspäivä DISC-analyysiä ja tarinankerronnan menetelmää hyväksi käyttäen.  Päivän tavoitteena oli vahvistaa tiimiä ja käydä läpi viestinnän yleisimpiä lainalaisuuksia ja keinoja vähentää viestintäkatkoksia.

  N

  100 % koki, että tiimi vahvistui koulutuksen ansiosta

  N

  85 % koki saaneensa hyödyllistä tietoa viestinnästä

  ”Yleisesti ottaen mukava päivä, johon kaikkien oli uskoakseni helppo liittyä mukaan. Koulutuksessa oli rento ja innostava tunnelma.”

  Tunnistatko tiimin tyypit?

  Katso videolta, miten eri tyylit reagoivat muutokseen:

  Mikä DISC®?

  Maailmanlaajuisesti käytössä oleva ja kattavasti validoitu DISC on ainutlaatuinen vuorovaikutustyökalu, jolla voidaan tuoda käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän työelämän tarpeisiin. DISCin avulla voidaan kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista ja sillä saadaan täsmätietoa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseksi.

  DISC vuorovaikutustyökalun historia juontuu sveitsiläisen psykiatrin, Carl Jungin (1875-1961) persoonallisuustyyppiteoriaan.

  Nykyään tunnetun DISCin teoria muodostui vuonna 1928, jolloin William Moulton Marston julkaisi teoksen  Emotions of Normal People, joka vahvistettiin Harwardissa hänen opiskelunsa aikana. Marston esitteli tutkimuksessaan neljä persoonallisuustyyppiä: Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance, jotka ovat yhä käytössä DISC-analyysissä.

  1940 Walter Clark vei Marstonin teorian uudelle tasolle ja kehitti ensimmäisen DISC-profiilin.

  Nykyään DISC on yksi käytetyimmistä vuorovaikutustyökaluista maailmalla. DISC on konkreettinen ja luotettavasti validoitu työkalu, jonka avulla voidaan kehittää yksilöitä ja vahvistaa työyhteisöjä ja tiimejä.

  DISC® -profiilien yleisimmät käyttöalueet ovat johtamisen ja henkilöstön kehittäminen, rekrytointi, coaching ja valmennus.

  Kuvassa esimerkki henkilökohtaisesta johtajuusprofiilista.

   

  Asiakkaitamme

  Palautteet asiakkailta

  Valmennusten yleisarvosana:

  

  Koulutuksen paras anti oli…

  “Nyt ymmärrän, miksi tiettyjen ihmisten kanssa on ollut vaikea löytää yhteisymmärrystä.”

  ”Profiilien soveltaminen käytännön työelämään.”

  ”Työtovereita ja itseä ymmärtää nyt paremmin.”

  “Työilmapiirin paraneminen.”

  Yksilövalmennukset

  {

  ”Olen aiemmin käynyt viikon kestäneissä psykologissa testeissä, ja yllätyin, että DISC-analyysin tulokset olivat lähes yksi yhteen syvällisten psykologisten tutkimusten tulosten kanssa. DISC on työkaluna helppo ja nopea. Kysymyksiin käytettyyn aikaan nähden se antaa todella monipuolisen kuvan henkilön taipumuksista, erityisesti vahvuuksista ja tavasta toimia. 

  DISC-analyysin avulla voidaan syventää ymmärtämystä eri ihmisten tavasta toimia ja ajatella. Suosittelisin DISC-työkalua erityisesti työpaikan muutos- ja ristiriitatilanteisiin ja se on varmasti toimiva työkalu henkilöstön sijoittelussa uusiin työtehtäviin, työryhmien muodostamisessa ja työpaikan ilmapiirin parantamisessa.”

  Yksilövalmennuksessa käynyt eläinlääkäri, 44

  {

  ”EverythingDisc oli helppo ja nopea tehdä. Tulosraportti oli helppolukuinen ja visuaalinen. Ja ne tulokset… häkellyttävän osuvat! Kuin itse olisin ne kirjoittanut mutta jotain uuttakin tuli; vahvuuksia alueilta, joilla en niitä uskaltanut ajatella olevan. Me suomalaisethan mieluusti näemme itsessämme vain vikoja.

  EverythingDisc ei kuitenkaan ole pelkkä profiilinmäärityshaastattelu, joita löytyy netistäkin, vaan se tarjoaa myös syvempää tulkintaa henkilökohtaisen profiilin motivaatio- ja stressitekijöistä sekä täsmävinkkejä niiden hallintaan. Nämä vinkit tulevat taatusti käyttöön!

  Erityisen hyödyllisinä koin D,I,S ja C -tyylien esittelyt  ja strategiset neuvot, joiden avulla pystyn kohentamaan vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa muutosjohtajan työssäni. Koko tiimin profiloiminen ja liittyminen pilvipalveluun tarjoaa varmasti parhaan mahdollisen hyödyn tiimityöhön parantamalla keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.”

  Paula Turunen
  projektiylilääkäri K-HKS
  nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

  100 % vastanneista koki, että koulutuksen sisällöistä tulee olemaan hyötyä omassa käytännön työssä.

  93 % vastanneista kertoi saaneensa koulutuksesta uutta tietoa.

  93,3 % koki, että koulutus vastasi omia tarpeita.

  Kouluttajana toimii VTM, viestintäkonsultti & -valmentaja Ira Koivu

  Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teille sopiva paketti!

   5 star review  Näkemyksellinen asenne viestintään, huimasti tietotaitoa ja kokemusta mm. mediaviestinnän sekä organisaation sisäisen ja ulkoisen viestinnän saralta. Mukava työskennellä yhdessä!

   Tommi Puuska Avatar Tommi Puuska
   7.2.2018

   5 star review  Vankkaa ja harvinaisen monipuolista osaamista viestinnästä ja sisällöntuotannon alueelta, inspiroivaa dynaamisuutta, pulppuilevia ideoita, ymmärrystä sanoista ja visuaalisuudesta sekä hauskoja hetkiä! Suosittelen lämpimästi!

   Karoliina Ahola Avatar Karoliina Ahola
   15.2.2018

   5 star review  Erinomaisen inspiroiva puhuja! 😊

   Tarja Munther Avatar Tarja Munther
   14.2.2018

   5 star review  Kotkot, kyllä oli asiaa!

   Isa Karlsson Avatar Isa Karlsson
   5.3.2018

   5 star review  Ei voi antaa kuin viisi tähteä aamun luennon pohjalta. Jos ei sen pohjalta tajunnut mistä on kyse ja mikä on tärkeää, niin voihan nenä.

   Leena Tervakorpi Avatar Leena Tervakorpi
   5.3.2018

   5 star review  Sain luennolta hyviä vinkkejä yrityksen viestintään.

   Anna-Liisa Lötjönen Avatar Anna-Liisa Lötjönen
   5.3.2018

  Kuka olen?

  VTM Ira Koivu.

  Toimittaja, viestintäasiantuntija, valmentaja.
  Työhistoriani on mediamaailmassa (Sanoma,  Aller, Forma nyk. Bonnier) ja viestinnän johtotehtävissä kansalaisjärjestössä.

  Olen vetänyt onnistuneita uudistuksia ja muutosprosesseja niin töissä kuin omassa elämässänikin.

  Uskon mielen voimaan ja siihen, että aivoja voi treenata. Sitä vahvistamme, mihin keskitymme.

  Kenestä vain voi tulla hyvä johtaja, jos on halu kehittyä.
  Mutta kehittymiseen tarvitaan peili: toinen ihminen tai vaikka hevonen. Yksin se ei onnistu.

  Johtajan merkitys työyhteisön menestykselle on niin iso, että hänellä on suorastaan velvollisuus panostaa omaan ammattitaitoonsa.
  Myös itseohjautuvat tiimit tarvitsevat johtamistaitoja.

  Valmennuksissani opitaan mm. tunnistamaan omat ja ryhmän vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana.
  Lopullisena tavoitteena on toimiva, psykologisesti turvallinen, yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, joka voi hyvin.

  T. Ira Koivu, viestintäasiantuntija & sertifioitu DISC -valmentaja

  Kuka olen?

  VTM Ira Koivu.

  Toimittaja, viestintäasiantuntija, valmentaja.
  Työhistoriani on valtakunnallisissa mediataloissa (Sanoma, Aller, Forma nyk. Bonnier) ja viestinnän johtotehtävissä kansalaisjärjestössä.

  Olen vetänyt onnistuneita uudistuksia ja muutosprosesseja niin töissä kuin omassa elämässänikin.

  Uskon mielen voimaan ja siihen, että aivoja voi treenata. Sitä vahvistamme, mihin keskitymme.

  Kenestä vain voi tulla hyvä johtaja, jos on halu kehittyä.
  Mutta kehittymiseen tarvitaan peili: toinen ihminen tai vaikka hevonen. Yksin se ei onnistu.

  Johtajan merkitys työyhteisön menestykselle on niin iso, että hänellä on suorastaan velvollisuus panostaa omaan ammattitaitoonsa.
  Myös itseohjautuvat tiimit tarvitsevat johtamistaitoja.

  Valmennuksissani opitaan mm. tunnistamaan omat ja ryhmän vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana.
  Lopullisena tavoitteena on toimiva, psykologisesti turvallinen, yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, joka voi hyvin.

  T. Ira Koivu, viestintäasiantuntija & sertifioitu DISC -valmentaja

  Muna vai Kanan valmennuksissa on 100 % tyytyväisyystakuu:

  Jos et ole tyytyväinen valmennukseen, voit repiä laskun

  Valmentajan ajatuksia johtamisesta

  Äidillä oli viisas pomo

  Äidillä oli viisas pomo

  Työn vetovoiman laki: jos työ itsessään ei palkitse, töissä pitää olla edes kivaa. Eläkkeellä oleva äitini muistelee yhä kaiholla vanhaa työpaikkaansa, sähkökaapelitehdasta, jossa hän ja muut ”duunarit” tekivät melko yksitoikkoista työtä pienellä palkalla. Minäkin...

  Esimies, panosta muutosjohtamiseen ja muutosviestintään

  Esimies, panosta muutosjohtamiseen ja muutosviestintään

  Muutos tuntuu nykyään olevan pysyvä olotila niin yksityisellä kuin kunnallisellakin sektorilla. Organisaatiomuutokset, YT-neuvottelut ja uusien järjestelmien käyttöönotto aiheuttavat tiheään toistuessaan työpaikoilla vastarintaa ja uupumusta. Erilaiset ihmiset...

  Johtamisen kehittäminen hevosten avulla

  Johtamisen kehittäminen hevosten avulla

  Hevonen antaa palautteen välittömästi, mikä tekee siitä loistavan apurin esimies- ja tiimivalmennuksissa. Hevonen on lahjomaton peili: sitä ei kiinnosta mitä hunajaa suusta tulee, se lukee elekieltäsi ja aistii tunnetilasi pitkän matkan päästä.

  Seuraa myös:

  Pin It on Pinterest