6.6.2024

Asianajotoimisto Louhi Oy (ent. Jenna Järnstedt Oy) tilasi päivän vuorovaikutusvalmennuksen ja Everything DiSC® -työyhteisö (workplace) vuorovaikutusanalyysit.

Työyhteisöllä ei ollut esiintynyt ongelmia vuorovaikutuksessa, mutta niitä haluttiin myös ennaltaehkäistä yrityksen kasvaessa.

(Toim. huom. Pakko todeta, että vuosien varrella on käynyt ilmi, että ne jotka tilaavat valmennuksia työyhteisölleen, ovat tiedostavia, kehittävät työyhteisöä ja pitävät huolen ihmisistä. Ja ne, jotka valmennusta eniten tarvitsisivat, eivät sitä koe tarvitsevansa.)

Louhen työyhteisössä oli osattu rekrytoida juuri oikeat ihmiset tiimiin. Sen seurauksena työyhteisö oli mukavan heterogeeninen ja kaikki vuorovaikutustyylit ja prioriteetit löytyivät kuuden hengen tiimistä.

 

Tilaajan palaute valmennuksesta

”Teemme työtä tiiminä, ja halusin, että meidän ennestään hyvä yhteishenki vahvistuu. On tärkeää, että jokainen pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan, ja että ymmärrämme, että olemme erilaisia ja pidämme erilaisuutta arvokkaana.
Muutkin taidot kuin substanssiosaaminen ovat tärkeitä töissä, ja tämä valmennus toi meille apua viestintään ja vuorovaikutukseen.

Saimme Ira Koivun (Muna vai kana Oy) valmennuksesta työkaluja ja ymmärrystä siihen, miten erilaiset ihmiset toimivat vuorovaikutuksessa, ja mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta kommunikointi ja yhteishenki pysyvät ihanteellisella tasolla, ja jaksamme töissä.

Saimme apuja myös asiakasviestintään: valmennuksen & (Everything DiSC) -työkalun avulla osaamme kommunikoida oikealla tavalla erilaisille ihmisille niin, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi – ja osaamme myös viestiä heille asiat ymmärrettävästi.

Ira sai meidän tiimin innostumaan ja osallistumaan aktiivisesti. Suosittelemme ehdottomasti Koivua valmentajana.
Suosittelemme myös (Everything DiSC) työkalua, sillä se lisää itseymmärrystä ja ymmärrystä myös erilaisten ihmisten kommunikointityyleistä.

Tämä valmennus on varmasti hyödyllinen kaikille, mutta erityisesti uskon sen olevan tarpeellinen asiantuntijayrityksille, ja yrityksille, jotka tekevät töitä hybridinä ja kokoustavat etäyhteyksin. 
Uskon, että tällainen lisää yhteisöllisyyttä ja hyvää henkeä työpaikoilla. Sähköposti- ja Teams-viestintä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä ja heikentää luottamusta, jos ei tiedosta miten kannattaa kommunikoida erilaisille ihmisille.

Jenna Järnstedt, Louhi Oy:n toimitusjohtaja


Työyhteisölle jaetun palautekyselyn tuloksia:

100 % koki valmennuksen hyödylliseksi
100 % suosittelee valmennusta ja Ira Koivua (Muna vai kana Oy) valmentajana.

”Koulutus avarsi omaa näkemystäni vuorovaikutustyyleihin liittyen, ja auttoi ymmärtämään miten erilaiset vuorovaikutustyylit näkyvät työyhteisössä ja tiimin työskentelyssä.”

”Lisäsi ymmärrystä siitä, minkälaisia vuorovaikuttajia työyhteisössämme on.”

”Auttoi arvioimaan omaa ja muiden toimintaa yhteistyötilanteissa.”

Koulutuksen paras anti:

”Mutkaton vuorovaikutus kouluttajan ja ryhmän välillä, kiva yhteishenki. Kouluttaja toi esiin hyvin sen, että ei ole olemassa huonoja vuorovaikutustyylejä, vaan erilaisia ja että kaikkia tarvitaan hyvässä työyhteisössä.”

”Luento ja siihen liittyvä yhdessä pohtiminen ja keskustelu.”

”Ymmärrys erilaisista ihmisten vuorovaikutuspiirteistä.”

Lue lisää asiakaspalautetta täältä

 

 

 

 

Pin It on Pinterest