TIETOSUOJASELOSTE

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy

Ira Koivu
info@munavaikana.fi
0404871118
Y-tunnus 2875975-6 

 1. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Ira Koivu
info@munavaikana.fi
0404871118

 1. REKISTERÖIDYT

Asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt
Yhteistyökumppanit
 

 1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen eli sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:  

 • tiedottaminen
 • markkinointi
 • suoramarkkinointi
 • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
 • lisäpalvelujen tarjoaminen
 • tiedon analysointi
 • tilastointi
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laadunvalvonta
 1. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksemme työntekijät. Tiedotamme mikäli ulkoistamme palveluja.  

 1. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisteri sisältää sekä asiakasyritysten ja näiden yhteyshenkilöiden tietoja. 

Yritystiedot 

Nimi
y-tunnus
yhteystiedot: osoite, puhelin, sähköposti, asiointikieli, sosiaalisen median urlit
kuvat 

 1. REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite  

yhteyshenkilöstä 

nimi
ammattinimike
yhteystiedot: puhelin, sähköposti
kuva 

Asiakkuutta koskevat tiedot

asiakkuuden alkamisajankohta
laskutus ja maksutiedot
tilaustiedot
tarjoukset ja tarjouspyynnöt 
asiakaspalautteet
yhteydenotot 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: info@munavaikana.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot. 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeutta siihen. 

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannusten vuoksi. 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään.

 1. TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan kirjautumisen kautta tai sähköpostitse, puhelimitse, www.munavaikana.fi nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

 1. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
 • yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
 • tilastointia varten
 • fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä
 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.  

 1. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. Henkilötiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluessa siitä, kun asiakkuus on päättynyt. 

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja F-securen viruksentorjuntaohjelmalla. 

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin 

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä seloste on laadittu 27.4.2018. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.

Seuraa myös:

Pin It on Pinterest