Muutosjohtaminen vaatii luottamusta

Muutos on aina jonkin tason kriisi ja aiheuttaa työpaikoilla vastarintaa, ilmapiirin heikentymistä ja tehottomuutta. Jotta esimies voi luotsata tiiminsä muutoksen läpi kunnialla, on tärkeää tuntea paitsi itsensä myös tiiminsä. Onko luottamus kunnossa? Tiedätkö miten tiimisi jäsenet sitoutuvat ja oppivat? Mikä heitä stressaa ja mikä motivoi? 
Kun nämä ovat tiedossa, muutosjohtaminen on helppoa.

Muna vai kanan valmennuksissa on käytössä DISC-vuorovaikutusanalyysi ja sen työyhteisö- johtamis- ja konfliktiprofiilit.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä muutoksesta menestys.

– Ira Koivu, viestintäasiantuntija & sertifioitu
Everything- & Extended DISC -valmentaja

Muutos on aina jonkin tason kriisi ja aiheuttaa työpaikoilla vastarintaa, ilmapiirin heikentymistä ja tehottomuutta. Jotta esimies voi luotsata tiiminsä muutoksen läpi kunnialla, on tärkeää tuntea paitsi itsensä myös tiiminsä. Tunnetko omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi? Tiedätkö miten tiimisi jäsenet sitoutuvat ja oppivat? Mikä heitä stressaa ja mikä motivoi?
Kun nämä ovat tiedossa, muutosjohtaminen on helppoa. 

Muna vai kanan valmennuksissa on käytössä DISC-vuorovaikutusanalyysi ja sen työyhteisö- johtamis- ja konfliktiprofiilit.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä muutoksesta menestys.  

T. Ira Koivu, viestintäasiantuntija & sertifioitu DISC -valmentaja

Innostavaa ja konkreettista apua muutosjohtamiseen ja rekrytointiin

Muutosjohtamisvalmennukset DISC® -vuorovaikutustyökalua hyväksikäyttäen. Käytettävissä on myös dialoginen 360- ja työhyvinvointi-kyselyt, joiden avulla voidaan mitata muutosta. 

Tuotetakuu: jos et ole tyytyväinen valmennukseen, ei tule laskuakaan.

VTM Ira Koivu, Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy, Extended & Everything DISC® -sertifioitu valmentaja

Tiimin DISC-tyypit

DISC on loistava työkalu muun muassa muutosprosesseihin ja rekrytointiin, koska se näyttää eri vuorovaikutustyylien luontaiset vahvuudet ja taipumukset. Kuvasta näet millaiset luontaiset mukavuusalueet eri DISC-tyyleillä on.

Miten koemme muutoksen? Mikä saa meidät sitoutumaan?

DISC -vuorovaikutusanalyysi auttaa ymmärtämään ja tekee muutoksesta helpompaa.

Mikä DISC®?

Maailmanlaajuisesti käytössä oleva ja kattavasti validoitu DISC® -menetelmä on ainutlaatuinen työkalu, jolla voidaan tuoda käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän työelämän tarpeisiin. DISC® in avulla voidaan kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista ja sillä saadaan täsmätietoa henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseksi.

DISC vuorovaikutustyökalun historia juontuu sveitsiläisen psykiatrin, Carl Jungin (1875-1961) persoonallisuustyyppiteoriaan.

Nykyään tunnetun DISCin teoria muodostui vuonna 1928, jolloin William Moulton Marston julkaisi teoksen  ”Emotions of Normal People,” joka vahvistettiin Harwardissa hänen opiskelunsa aikana. Marston esitteli tutkimuksessaan neljä persoonallisuustyyppiä: Dominance, Influence, Steadiness, and Compliance, jotka ovat yhä käytössä DISC persoonallisuustestissä.

1940 Walter Clark vei Marstonin teorian uudelle tasolle ja kehitti ensimmäisen DISC personoonallisuus profiilin.

Nykyään DISC on yksi käytetyimmistä vuorovaikutustyökaluista maailmalla. DISC on konkreettinen ja luotettavasti validoitu työkalu, jonka avulla voidaan kehittää yksilöitä ja vahvistaa työyhteisöjä ja tiimejä.

VTM Ira Koivu on sertifioitunut Extended & Everything DISC-valmentaja, jolla käytössä työyhteisö-, johtamis- ja konfliktiprofiilit.

DISC®

-analyysi muutosjohtamisen tueksi

Tiimeille ja yhteisöille

MUUTOSVIESTINTÄ & TIIMI -VALMENNUS

Osallistujamäärä max 15 hlöä

Kesto: 1-2 päivää

AIHEALUEET (räätälöitävissä):

Viestintä

Tiimin vuorovaikutus

Muutoksen johtaminen

Muutosviestintä

Koulutus sisältää:

Koulutuksen sovitusta aihealueesta

Yksilölliset DISC -raportit ja niiden tulkinnat

Tiimi/työyhteisö DISC -kartalla raportin ja tulkinnan

Harjoituksia, joiden avulla opittua tietoa syvennetään

Kahden päivän valmennuksissa: tiimit kirkastavat tavoitteensa ja tekevät konkreettisen jatkosuunnitelman saamansa vuorovaikutusanalyysin pohjalta.

Hinta

Päivän valmennus 2500 €

(lisäpäivät: 1500 €/päivä)

Hintaan lisätään arvonlisävero &
DISC -analyysin hinta /osallistuja

Johdolle ja esimiehille

MUUTOSJOHTAMISEN VALMENNUKSET & COACHING

 Osallistujamäärä: 1 – 15

Kesto: 1-2 päivää

AIHEALUEET (räätälöitävissä):

Muutosjohtaminen

Esimiesviestintä

 Johtamisen kehittäminen

 Tiiminvetäjien kehittäminen

 Johdon valmennus

  Neuvottelutaidot

 Henkilökohtainen coaching

Koulutus sisältää:

  Koulutuksen sovitusta aihealueesta

 Yksilölliset DISC -raportit ja niiden tulkinnat

 Harjoituksia, joiden avulla opittua tietoa syvennetään

 Aineiston, josta voi myöhemmin muistuttaa mieleen opittuja asioita ja jonka avulla voi soveltaa käytäntöön oppimaansa.

Hinta

Yksilövalmennus 3 x 2 h 1500 €

 Ryhmävalmennus 2500 €

 (lisäpäivät: 1500 €/päivä)

 Hintaan lisätään arvonlisävero &
DISC -analyysin hinta/osallistuja

HR-ammattilaisille & rekrytointiin

DISC työkalu pienentää olennaisesti riskiä virherekrytointiin.

Sen avulla rekrytoija tietää millaista työntekijää haetaan ja toisaalta valittu työntekijä voi itse olla varma, että hän täyttää tehtävään kohdistuvat odotukset.

DISC on parhaimmillaan, kun sitä käytetään rekrytoinnin eri vaiheissa: ennen rekrytointia, sen aikana ja jälkeen.

Pyydä tarjous

Suositellaan: ryhmäanalyysi, jonka jälkeen tiedetään tiimin vahvuusalueet ja alueet, jotka kaipaavat vahvistusta. Sen jälkeen tiedetään millaista työntekijää haetaan.

Asiakaspalaute: Neste Oyj

Neste Oyj:n Operointi-, osaaminen ja resurssit -tiimille tilattiin Viestintä & Tiimi -valmennuspäivä DISC-analyysiä ja tarinankerronnan menetelmää hyväksi käyttäen.  Päivän tavoitteena oli vahvistaa tiimiä ja käydä läpi viestinnän yleisimpiä lainalaisuuksia ja keinoja vähentää viestintäkatkoksia.

N

100 % koki, että tiimi vahvistui koulutuksen ansiosta

N

85 % koki saaneensa hyödyllistä tietoa viestinnästä

”Yleisesti ottaen mukava päivä, johon kaikkien oli uskoakseni helppo liittyä mukaan. Koulutuksessa oli rento ja innostava tunnelma.”

Muutosvastarintaa on monenlaista

Katso videolta, miten eri tyylit reagoivat muutokseen:

DISC® -valmennuksen tuloslupaus

Innostavan ja käytännönläheisen valmennuksen jälkeen osallistujat:

 • Tiedostavat oman vuorovaikutustyylinsä, sen vahvuudet ja haasteet.
 • Osaavat viedä DISC-opit omaan työhönsä.
 • Tunnistavat erilaiset vuorovaikutustyylit.
 • Ymmärtävät paremmin itseään ja työtovereitaan.Ymmärrys ehkäisee väärinkäsityksiä ja turhia ristiriitoja.
 • Jokainen saa mukaansa aineiston, josta voi myöhemmin muistuttaa mieleen opittuja asioita ja jonka avulla voi soveltaa käytäntöön oppimaansa.

Vahvassa tiimissä vallitsee luottamus, se on sitoutunut, tuntee yrityksen tavoitteet ja pyrkii niihin sata lasissa. Vahvassa tiimissä jokainen tiimin jäsen kantaa vastuunsa ja uskaltaa nostaa myös vaikeat asiat pöydälle. Tällä on merkitystä paitsi työhyvinvoinnille myös yrityksen tuottavuudelle. Yhteen puhaltava tiimi tuottaa yritykselle tuottoa, kun taas heikko tiimi syö resursseja sairauspoissaoloina ja tuottamattomana toimintana.

Ota yhteyttä, niin pistetään tiimi timmiksi!

VTM Ira Koivu, Viestintätoimisto Muna vai Kana Oy

DISC-sertifioitu valmentaja

Ota yhteyttä:

+358 40 487 1118

info@munavaikana.fi

Asiakaspalaute: Raami Arkkitehdit Oy

Henkilöstölle tehtiin DISC®-vuorovaikutusvalmennus ja lisäksi esimiehille Kehittävä kehityskeskustelu -koulutus

 

{

Viestintätoimisto Muna vai kana Oy:n Ira Koivu veti meidän 34 hengen työyhteisölle Everything DISC -tiimin vuorovaikutusvalmennuksen ja lisäksi mentoreille kehityskeskustelu-koulutuksen.

Haimme koulutukselta lisää työkaluja vuorovaikutukseen, sillä yritys kasvaa koko ajan ja työyhteisöön tulee uusia jäseniä.

Meillä ei ollut työyhteisössä ilmaantunut mitään ongelmia ja tiedossa oli, että olemme hyvä tiimi – mikä sitten myös koulutuksessa varmistui.

Vaikka osalla meistä oli entuudestaan kokemusta vuorovaikutustyökaluista ja -opeista, koulutus antoi vielä lisää työkaluja viestintään.

Mentoreiden koulutus oli erittäin hyvä ja konkreettinen; saimme siitä paljon työkaluja kehityskeskusteluun ja palautteen antoon. Molemmissa koulutuksissa oli mukavasti vuorovaikutteisuutta ja keskustelua, vaikka ne pidettiinkin Covid-19 -pandemian vuoksi etäyhteyksin.

Kouluttaja oli ottanut hyvin meidän porukan haltuun, ja onnistui myös aktivoimaan käyttämään koulutuksessa saatuja työkaluja.

Suosittelen ehdottomasti Muna vai kanan koulutusta kaikille, jotka haluavat panostaa vuorovaikutuksen parantamiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin.

Kirsi Kolehmainen
talous- ja hallintopäällikkö
Raami Arkkitehdit Oy

Asiakkaitamme

Palautteet asiakkailta

Tiimivalmennukset

100 % koki, että koulutus vastasi asetettuihin tavoitteisiin

100 % koki, että tiimi tuntui koulutuksen jälkeen läheisemmältä

100 % suosittelisi Ira Koivua valmentajaksi

{

”Ira Koivun vetämä tiimivalmennus auttoi työyhteisöämme oivaltamaan ja ymmärtämään erilaisuuttamme, toisten kohtaamista sekä työyhteisömme vuorovaikutusta.

Päivän aikana löysimme työyhteisömme vuorovaikutuksen kannalta merkittäviä kehityskohteita, joita olemme voineet työstää eteenpäin.”

Hanna Åby
Näsinkulman Klubitalon johtaja, Sopimusvuori ry

Koulutuksen paras anti oli…

”Profiilien soveltaminen käytännön työelämään.”

”Työtovereita ymmärtää nyt paremmin.”

”Yhteisöllisyys, itsestä ja erilaisista kommunikointitavoista oppiminen ja työilmapiirin parantaminen”.

”Yhteisöllisyys ja tutustuminen myös työtovereihin, joiden kanssa ei ole joka päivä töissä tekemisissä.”

DISC-valmennukset

{

”Iran DiSC profiilien läpikäyntitilaisuus oli perusteellinen ja motivoiva. Hän oli saanut tiivistettyä asian selkeäksi ja tiiviiksi paketiksi. Suosittelen DiSC työkalua ja siihen liittyvää valmennusta kaikille aloittaville tiimeille. Yhteistyö saa näin loistava alun.”

Salla Alajoki
R&D Project Manager, Vaisala Oyj

{

”Olen aiemmin käynyt viikon kestäneissä psykologissa testeissä, ja yllätyin, että DISC-analyysin tulokset olivat lähes yksi yhteen syvällisten psykologisten tutkimusten tulosten kanssa. DISC on työkaluna helppo ja nopea. Kysymyksiin käytettyyn aikaan nähden se antaa todella monipuolisen kuvan henkilön taipumuksista, erityisesti vahvuuksista ja tavasta toimia. 

DISC-analyysin avulla voidaan syventää ymmärtämystä eri ihmisten tavasta toimia ja ajatella. Suosittelisin DISC-työkalua erityisesti työpaikan muutos- ja ristiriitatilanteisiin ja se on varmasti toimiva työkalu henkilöstön sijoittelussa uusiin työtehtäviin, työryhmien muodostamisessa ja työpaikan ilmapiirin parantamisessa.”

Yksilövalmennuksessa käynyt eläinlääkäri, 44

{

”EverythingDisc oli helppo ja nopea tehdä. Tulosraportti oli helppolukuinen ja visuaalinen. Ja ne tulokset… häkellyttävän osuvat! Kuin itse olisin ne kirjoittanut mutta jotain uuttakin tuli; vahvuuksia alueilta, joilla en niitä uskaltanut ajatella olevan. Me suomalaisethan mieluusti näemme itsessämme vain vikoja.

EverythingDisc ei kuitenkaan ole pelkkä profiilinmäärityshaastattelu, joita löytyy netistäkin, vaan se tarjoaa myös syvempää tulkintaa henkilökohtaisen profiilin motivaatio- ja stressitekijöistä sekä täsmävinkkejä niiden hallintaan. Nämä vinkit tulevat taatusti käyttöön!

Erityisen hyödyllisinä koin D,I,S ja C -tyylien esittelyt  ja strategiset neuvot, joiden avulla pystyn kohentamaan vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa muutosjohtajan työssäni. Koko tiimin profiloiminen ja liittyminen pilvipalveluun tarjoaa varmasti parhaan mahdollisen hyödyn tiimityöhön parantamalla keskinäistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.”

Paula Turunen
projektiylilääkäri K-HKS
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Viestintäkoulutukset

{

Tiivis, selkeä kokonaisuus. Hyvä, rento ja käytännönläheinen koulutus.

{

Etenemistahti oli sopiva ja koulutuksessa rento tunnelma.

{

Koulutus oli mukavan tiivis ja sopivasti osiin pätkitty.

{

Sain tästä paljon työkaluja omaan työhöni. Osui ja upposi!

{

Ira Koivua kuulisi mielellään useamminkin.

{

Selkeät diat, jäivät mieleen!

{

Sain uusia ideoita, miten lähdemme kehittämään omaa markkinointiviestintää ja henkilökunnan viestintäkoulutusta. Some-viestinnän käytännön vinkit olivat erittäin hyödyllisiä.

{

Mielenkiintoista asiaa, mukavan rento ja antoisa koulutus. Erityinen kiitos keveäksi rakennetusta aikataulusta!

100 % vastanneista koki, että koulutuksen sisällöistä tulee olemaan hyötyä omassa käytännön työssä.

93 % vastanneista kertoi saaneensa koulutuksesta uutta tietoa.

93,3 % koki, että koulutus vastasi omia tarpeita.

Kouluttajana toimii VTM, viestintäasiantuntija & -valmentaja Ira Koivu

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teille sopiva paketti!

Ota yhteyttä:

Ira Koivu

+358 40 487 1118

info@munavaikana.fi

Palautetta luennoista ja valmennuksistamme

  5 star review  Kotkot, kyllä oli asiaa!

  Isa Karlsson Avatar Isa Karlsson
  5.3.2018

  5 star review  Sain luennolta hyviä vinkkejä yrityksen viestintään.

  Anna-Liisa Lötjönen Avatar Anna-Liisa Lötjönen
  5.3.2018

  5 star review  Vankkaa ja harvinaisen monipuolista osaamista viestinnästä ja sisällöntuotannon alueelta, inspiroivaa dynaamisuutta, pulppuilevia ideoita, ymmärrystä sanoista ja visuaalisuudesta sekä hauskoja hetkiä! Suosittelen lämpimästi!

  Karoliina Ahola Avatar Karoliina Ahola
  15.2.2018

  5 star review  Erinomaisen inspiroiva puhuja! 😊

  Tarja Munther Avatar Tarja Munther
  14.2.2018

  5 star review  Toimiva, monipuolinen, syvällinen osaaminen loistaa.

  Rose Sirviö Avatar Rose Sirviö
  2.3.2018

  5 star review  Kiitos hyvästä koulutuspäivästä. Asiat esitettiin selkokielellä, helposti ymmärrettävässä muodossa. Sain täydellisesti vastetta kurssimaksulle. Voin suositella kaikille <3

  Taina Jokinen Avatar Taina Jokinen
  27.4.2018

Muna vai Kanan valmennuksissa on tyytyväisyystakuu:

Jos et ole tyytyväinen valmennukseen, ei tule laskuakaan

Seuraa myös:

Pin It on Pinterest